Uppdaterad tabell inför DT4 och DT5

Tabellen inför DT4 och DT 5 har uppdaterats. Här är tabellen inför DT4 och DT 5 baserad på rätt poängfördelning. Det har framkommit att IT-gruppen haft fel beräkningsmodell och delat ut poäng för närmast hål trots att vi inte har haft det i stadgarna för 2014. Dessutom har skalan varit felaktig och den som använts var från 2013 och den är nu justerad så det återspeglar stadgarna för 2014. Det har inte gjort någon ändring i tabellen.