Stadgar


§1 – RSGG är en herrgemenskap

§2 – Klubben skall bestå av max 16 spelare per säsong.

§3 – Gemenskapen drivs av den av medlemmarna utsedda styrelsen.

§4 – Styrelsens inför kommande säsong väljs under avslutningsresan året före aktuell säsong.

§5 – Säsongen innefattar 5 deltävlingar. Säsongen sträcker sig från 1 januari till 31 december.

§6 – Säsongen segrare erhåller pokal samt champagne som finansieras genom gemenskapens medlemsavgift och överlämnas vid avslutningsresan.

§7 – Medlemsavgiften är löpande 200 kronor per månad och betalas genom autogiro.

§8 – Avslutningsresan vid deltävling 5 bekostas genom medlemsavgift samt eventuell resterande del av den enskilde medlemmen.

§9 – Tävlingsdatum sätt av styrelsen och kommuniceras ut till medlemmarna via laget.se.

§10 – Tävlingarna skall spelas i månaderna maj, juni, juli, augusti, september.

§11 – Spelformen vid tävling är poängbogey.

§12 – Totalresultatet räknas på summan av inspelade poäng under året där säsongens sämsta runda räknas bort.

§13 – Poängberäkning sker enligt inspelade poäng under tävlingarna och räknas samman under året. Samtliga rundor står som grund till slutresultatet. Vid uteblivet deltagande erhålles samma poäng som den sist placerade deltagaren -3 poäng. Vid sista deltävlingen erhålles extrapoäng i form av 6, 4 samt 2 poäng till 1:a, 2:a och 3:e plats vid DT5.

§14 – Till varje deltävling skall alltid 4 bollar bokas.

§15 – HCP regler tillämpas för särskiljning av placering vid tävling och totalresultatet för säsongen. (exakt hcp gäller)

§16 – Felsignerat scorekort bestraffas enligt RSGG’s egna regler med -5 poäng. Gäller dock endast vid signerade scorerer bättre än det faktiska resultatet.

§17 – Deltävling 5 spelas i september på annan ort och kan innefatta övernattning.

§18 – Hjälpmedel i form av avståndsmätare eller motsvarande tillåts på gemenskapens tävlingar. 521 Transporthjälpmedel tillåts på gemenskapens tävlingar.